Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób posiadających kredyt indeksowany lub denominowany w walucie obcej.  W tym zakresie współpracujemy z renomowaną i wiodąca warszawską Kancelarią RACHELSKI & WSPÓLNICY. Tworzymy zespół doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w sporach przeciwko bankom.  Posiadamy bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw „frankowych” – kilkaset spraw sądowych w toku  w całym kraju, liczne zwycięstwa w sporach z bankami.

W każdej sprawie dokonujemy bezpłatnych analiz umów kredytowych pod kątem występowania klauzul niedozwolonych.  Korzystając z pomocy wyspecjalizowanych analityków bankowych obliczamy kwotę korzyści dla Klienta w różnych wariantach rozstrzygnięcia sądowego: unieważnienie umowy, „odfrankowienie”  oraz spready. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, wysoki nacisk kładziemy na osobisty kontakt z Klientem, podczas którego tłumaczymy finansowe zawiłości sprawy, wskazujemy konkretną korzyść z powództwa przeciwko bankowi oraz negocjujemy warunki przyszłej współpracy.

Prosimy o  wysłanie skanu umowy  (wraz z wszystkimi aneksami, jeśli były zawierane) do bezpłatnej i niezobowiązującej analizy na adres mailowy: franki@radcaprawny.pro. Nasi prawnicy skontaktują się z Państwem niezwłocznie.