ZBIGNIEW OKONIEWSKI– radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny od 1981 roku. Członek wielu rad nadzorczych. Doświadczony negocjator, specjalista w zakresie prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora jednostek samorządowych. Znawca problemów prawa upadłościowego i administracyjnego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Biegle posługuje się językiem angielskim.

kontakt: okoniewski@vp.pl tel. 604 791 542

TOMASZ OKONIEWSKI– radca prawny. Studiował prawo na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie. aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Po zdaniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych firm. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, ubezpieczeniowym, prawie pracy oraz żywnościowym.
Jego praktyka obejmuje między innymi tworzenie i opiniowanie umów w zgodzie z przepisami prawa i interesem prawnym klienta, stałą obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych i publicznych oraz zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz w postępowaniu administracyjnym.
Znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona certyfikatem Test of Legal English Skills Advanced.

kontakt: okoniewski@radcaprawny.pro tel. 608 459 288

EWELINA ORŁOW– Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2016 r. ukończyła pozytywnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i zdała egzamin zawodowy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym oraz prawie pracy. Posiada także praktykę w odszkodowaniach majątkowych i osobowych.

kontakt: ewelina.orlow@gmail.com tel. 796 557 683