Usługi

Naszą wiodącą działalnością jest obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od oczekiwań naszych Klientów świadczymy pomoc prawną prowadząc indywidualne sprawy lub w formie kompleksowej i stałej obsługi prawnej.

W ramach tej specjalizacji świadczymy usługi m.in. w zakresie reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzania projektów umów, tworzenia opinii prawnych i udzielania porad prawnych, udziału w negocjacjach. Szczególną uwagę zwracamy na cele biznesowe klienta, bacząc by ich realizacja mieściła się w granicach prawa. Oferta stałej obsługi prawnej jest zawsze dopasowywana do oczekiwania i profilu działalności Klienta. W tym zakresie jesteśmy elastyczni i otwarci na dialog prowadzący do optymalizacji wzajemnej współpracy. W kontaktach z klientem wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne z najwyższą starannością dbając o zachowanie w tajemnicy powierzonych informacji.

Nasza Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur naprawczych jak i upadłości. Sporządzamy wnioski i reprezentujemy klientów w postępowaniach o ogłoszenie upadłości, zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i konsumentów. Radca Prawny Syndyk Zbigniew Okoniewski posiada licencję Ministra Sprawiedliwości, oraz wieloletnie doświadczenie, w tym również w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Pracownicy Kancelarii wyspecjalizowali się w czynnościach wykonywanych w toku postępowania upadłościowego. Jesteśmy doświadczonym zespołem z wieloletnią, datującą się od 1991 roku, praktyką w dziedzinie prawa upadłościowego. Daje to naszym Klientom gwarancję pełnego profesjonalizmu, solidności i rzetelności oraz zindywidualizowanego podejścia.

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną we wszystkich sprawach, które związane są ze stosowaniem przepisów prawnych. Pomagamy naszym klientom załatwiać sprawy urzędowe, doradzamy w zakresie podejmowanych decyzji mogących nieść ze sobą konsekwencje natury prawnej, sporządzamy pisma wymagające wiedzy prawniczej, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami lub organami administracji

W ramach tej specjalizacji reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, między innymi w sprawach z zakresu :

Prawa cywilnego i handlowego w tym: windykacja należności, nabycie i utrata własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, wierzytelności, najem i dzierżawa, umowy bankowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy komisu, umowy spółki, umowy nienazwane, darowizny, renty, spadki, testamenty.

Roszczeń z tzw. "Kredytów Frankowych": Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów hipotecznych udzielanych przez polskie banki we frankach szwajcarskich. Dla „frankowiczów" to bardzo dobra wiadomość. Sądy od teraz będą bowiem musiały brać ten wyrok pod uwagę podczas rozpatrywania poszczególnych spraw frankowych. Rozstrzygniecie TSUE zdecydowanie poprawia pozycję kredytobiorców. Otworzyło ono bowiem drogę do przewalutowania kredytów frankowych lub nawet do unieważnienia poszczególnych umów kredytowych.

Po wyroku kredytobiorcy będą mogli domagać się ustalenia, że jest to kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR, albo unieważnienia umowy. W konsekwencji orzeczenia TSUE kredyt "frankowy" może być o wiele tańszy niż dotychczas.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w wyżej wymienionym zakresie a także reprezentacją w postępowaniach sądowych.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym: ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, świadczenia rentowe, świadczenia emerytalne, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, układy zbiorowe, odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, inne spory o roszczenia ze stosunku pracy

Prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego w tym: pozwolenia, koncesje, licencje, wydanie decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej, skargi do sadu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa ochrony konkurencji i konsumenta w tym: gwarancja, rękojmia, zwrot towaru, umowy z bankiem w tym dotyczące tzw. Frankowiczów, umowy ubezpieczeniowe, umowy z biurem turystycznym, nieuczciwa reklama

 

 

 


Zakres usług