Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości ZARTMET A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej nr 63.


Przedmiotem pisemnego przetargu ofertowego są niżej wymienione wyodrębnione nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wchodzące w skład przedsiębiorstwa ZARTMET A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Zamościu.


I. Nieruchomość nr 1 w skład której wchodzi: prawo własności działki nr 172 (KW ZA1Z/00099337/7) wraz z posadowionym na niej budynkiem hali nr 4 o pow 360 m2 i utwardzeniem gruntu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej . Na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości będzie ustanowione prawo służebności przejazdu przez działkę nr 173. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 348 000,00 zł netto.
II. Nieruchomość nr 2 w skład której wchodzi: prawo wieczystego użytkowania działek nr 14/4, 14/6 (KW ZA1Z/00115017/7) wraz z wiatą nieobudowaną, prawo własności działki niezabudowanej nr 174/2 (KW ZA1Z/00099337/7), prawo własności działki nr 174/3 (KW ZA1Z/00099337/7) wraz z posadowionym na niej budynkiem hali nr 6 o pow 2267 m2 z dwoma suwnicami i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości ustanowione będzie prawo służebności przejazdu przez działkę nr 173. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 2 142 000,00 zł netto.
III. Nieruchomość nr 4 w skład której wchodzi: prawo własności działek niezabudowanych nr 174/6 i 174/7 (KW ZA1Z/00010699/5), prawo własności działki nr 173 (KW ZA1Z/00067009/6) wraz z posadowionymi na niej budynkami : biurowym o pow. 871 m2, magazynowym o pow. 1162 m2 i halą nr 8 o pow 587 m2 i utwardzeniem terenu oraz 1/4 udziału w prawie własności działki gruntu nr 170 (KW ZA1Z/00010699/5) zlokalizowanych w Zamościu (22-400) przy ul Szczebrzeskiej. Działka nr 173 będzie obciążona prawem służebności przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 174/3 oraz 172. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem biurowym wynosi 2 598 000,00 zł netto.


Do ceny nabycia zostanie doliczony obowiązujący w momencie przeniesienia własności nieruchomości podatek VAT.


Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 12:00 na rachunek bankowy masy upadłości ZARTMET A. Ziemiński , J. Ziemińska s.j. w upadłości likwidacyjnej w Alior Bank SA Oddział Zamość nr 12 2490 0005 0000 4520 4281 9289.

Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego przy ul Kołłątaja 2/4/6 22-400 Zamość do godziny 12:00 dnia 28 lutego 2020 r . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie masy upadłości w Zamościu przy ul Szczebrzeskiej nr 63.

Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można otrzymać w biurze Syndyka w Zamościu ul Kołłątaja 2/4/6 , w siedzibie masy upadłości oraz pod numerem telefonu 503 028 771.

 


 

Zakres usług