PORADY ZDALNE/ON-LINE

Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniewa Okoniewskiego świadczy swoje usługi stacjonarnie na indywidualnie umówionych spotkaniach z Klientami a w okresie epidemii także poprzez obsługę online. Kancelaria zapewnia zachowanie poufności przekazywanych informacji, które od momentu przesłania ich do Kancelarii objęte są tajemnicą radcowską.

Zdalna obsługa prawna (porada online) jest udzielana m.in. w formie:

  • porady prawnej
  • opinii prawnej
  • sporządzenia pisma procesowego
  • sporządzenia umowy

Wycena sprawy jest bezpłatna.

W celu uzyskania zdalnej pomocy prawnej należy:

KROK 1

Wysłać maila na okoniewski@vp.pl z opisem sprawy, załączyć elektroniczne wersje posiadanych dokumentów (ich skany lub zdjęcia)
Prosimy o załączenie elektronicznych wersji posiadanych dokumentów, które dotyczą Państwa sprawy. W przypadku większych plików prosimy przesłać je w formie skanów lub zdjęć bezpośrednio na e-mail Kancelarii. 

KROK 2

Zapoznać się i zaakceptować Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną oraz Politykę prywatności obowiązującą w zakresie przetwarzania danych osobowych poprzez złożenie oświadczenia w mailu.
 

KROK 3

Oczekiwać odpowiedzi ze strony Kancelarii w ciągu 24 godzin
Kancelaria w odpowiedzi na Państwa zapytanie prześle na podany adres e-mail opis proponowanych czynności prawnych wraz z podaniem wynagrodzenia za ich podjęcie. W przypadku zaakceptowania zaproponowanych działań oraz wyceny, należy przesłać na adres e-mail Kancelarii mail zwrotny.

KROK 4

Oczekiwać stanowiska Kancelarii
Kancelaria w korespondencji zwrotnej udzieli pomocy prawnej w Państwa sprawie.


Zakres usług